CENIK PROGRAMSKE OPREME ZA SESTAVLJANJE URNIKA UNTIS ZA LETO 2024
UNTIS SaaS (Software as a Service = časovno omejena licenca programske opreme)
                                                     letni najem (vključena udeležba na izobraževanjih in pomoč pri uporabi)
Untis osnovni paket vključuje osnovne nastavitve (licenca, časovne sheme, šolski koledar,…), vnos osnovnih podatkov (razredi, učitelji, prostori,…) in pouka (povezave, dvojne ure/bloki,…), avtomatsko in/ali ročno sestavljanje urnika (različne strategije sestavljanja, diagnoza) ter izpis/prikaz urnikov po željah.
Glede na potrebe šole lahko njegove zmogljivosti razširite s katerim od številnih dodatnih modulov.
Veliki moduli:
Načrtovanje izbirnih predmetov – lažja vključitev izbirnih predmetov v urnik…
Načrtovanje nadomeščanj – iskanje zamenjav, kratkotrajne spremembe v urniku
Calendar letno načrtovanje – urnik na letni osnovi števila ur, vsak teden je urnik v principu drugačen…
Mali moduli:
Večtedenski urnik – A/B, časovno omejen pouk, več časovnih shem…
Načrtovanje pouka – preglednejše načrtovanje pouka, vrednotenje dela, sistematizacija…
Dežurstvo – načrtovanje dežurstev med odmori
Info urnik – elektronski prikaz urnikov na zaslonih
Primer (1 letni najem , 2024):
500 učencev (šola M), Untis: 383 €
300 učencev (šola S), Untis + modul ‘Načrtovanje izbirnih predmetov’, + modul ‘Večtedenski urnik’: 452 €