CENIK PROGRAMSKE OPREME ZA SESTAVLJANJE URNIKA UNTIS / EXPRESS
UNTIS SaaS (Software as a Service = najem programske opreme)
Untis osnovni paket vključuje osnovne nastavitve (licenca, časovne sheme, šolski koledar,…), vnos osnovnih podatkov (razredi, učitelji, prostori,…) in pouka (povezave, dvojne ure/bloki,…), avtomatsko in/ali ročno sestavljanje urnika (različne strategije sestavljanja, diagnoza) ter izpis/prikaz urnikov po željah.Programsko opremo Untis ponujamo v treh paketih (različne konfiguracije) za tri velikosti šol.
* vključena udeležba na izobraževanjih in pomoč
BASIC = Untis standardni paket
STANDARD = Basic + modula Načrtovanje izbirnih predmetov, Večtedenski urnik
PREMIUM = Standard + modula Calendar, Načrtovanje pouka
Glede na potrebe šole lahko njegove zmogljivosti razširite s katerim od številnih dodatnih modulov.
V slovenskih šolah se največ uporabljajo naslednji moduli:
● Načrtovanje izbirnih predmetov – lažja vključitev izbirnih predmetov v urnik…
● Večtedenski urnik – A/B, časovno omejen pouk, več časovnih shem…
● Calendar letno načrtovanje – urnik na letni osnovi števila ur, vsak teden je urnik v principu drugačen…
● Načrtovanje pouka – preglednejše načrtovanje pouka, vrednotenje dela, sistematizacija…

UntisExpress
je enostavnejša različica programa Untis, namenjena manjšim šolam.
Razširite ga lahko samo z modulom Načrtovanje nadomeščanj Express.Ponujamo ga v dveh paketih (različni konfiguraciji) za dve velikosti šol.
BasicE = UntisExpress osnovni paket
StandardE = BasicE z modulom Načrtovanje nadomeščanj Express